Ποιότητα

Ο σχεδιασμός της μηχανής μας είναι υψηλής τεχνολογίας, προσαρμόζεται με την Ευρώπη, την Αμερική και την Ταϊβάν

Τα μηχανικά μέρη μας προέρχονται από γνωστή διεθνή μάρκα αρχικά, αρέσουν AirTAC, panasonic, Siemens και ούτω καθεξής.

Διασφάλιση Ποιότητας

1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που παρέχεται από την εταιρεία μας είναι μια νέα αχρησιμοποίητη με τη χρήση του τελευταίου σχεδιασμού και του κατάλληλου υλικού που κατασκευάστηκε και σε όλες τις απόψεις ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ποιότητας και τις επιδόσεις που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά την σωστή καθοδήγησή του σε όλο το σύστημα 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και την αποσφαλμάτωση, για την επίτευξη των τεχνικών δεικτών επιδόσεων προϊόντος.

3, η εγγύηση της εταιρείας μας κατά την περίοδο εγγύησης της ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής σφαλμάτων εγκατάστασης ή υλικών ελαττωμάτων και όλα προκληθούν από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα στην γραμμή παραγωγής σφάλματος και βλάβης.

4, ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγγύηση ποιότητας, η ποιότητα των προϊόντων ή οι προδιαγραφές δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης ή ότι αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ελαττωμάτων ή χρήσης υποβαθμισμένων υλικών κ.λπ.), ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται από τη νομική υπηρεσία των προϊόντων εντός της περιόδου εγγύησης της ποιότητας να υποβάλλεται το καθεστώς θεραπείας πωλητή.

5, Η εταιρεία με την ποιότητα του προϊόντος στις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

Πιστοποιητικά